เทฟลอน

เทฟลอน (Teflon)

คำสำคัญ เทฟลอน

เทฟลอน เป็นชื่อการค้าของสารประกอบพอลิเมอร์ ซึ่งเป็น

Thermoplastic fluoropolymer ค้นพบโดย Roy J. Plunkett (1910 -1994) 

ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทดูปองท์ ในปี 1938 และได้นำมาแพร่หลายออกสู่ตลาดในปี 1946

เทฟลอน คือ polytetrafluoroethylene (PTFE) ซึ่งมีสูตร

F F F F

| | | |

C – C – C – C

| | | |

F F F F n

คุณสมบัติของเทฟลอน มีดังนี้

1.เมื่อเคลือบบนพื้นผิวจะทำให้น้ำหรือน้ำมันไม่เกาะติด

2.ไม่ละลายในตัวทำละลายใด ๆ

3.หลอมที่ 342 องศาเซลเซียส

4.ทนทานต่ออุณหภูมิสูง

5.ทนต่อดินฟ้าอากาศ

6.ทนต่อการออกซิไดส์

7.ทนต่อแสงยูวี

8.มี F76% โดยน้ำหนัก

9.ประโยชน์ของเทฟลอน ใช้เคลือบภาชนะเครื่องใช้ในครัว บรรจุภัณฑ์ของอาหาร เสื้อผ้า แว่นตา สายไฟ เตารีด และหลังคา เป็นต้น

วิธีการผลิตเทฟลอน ใช้

มีความฝืดต่ำมากFluorspar ทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟุริก เกิดเป็นไฮโดรเจนฟลูออไรด์ ซึ่งทำปฏิกิริยาต่อไปกับคลอโรฟอร์มได้ intermediat คลอโรไดฟลูออโรมีเทน

CaF

+ H2SO→ 2HF + CaSO4

Fluorspar

2HF + CHCl

→ CHClF+ 2HCl 1

เมื่อเผาที่อุณหภูมิสูง จะได้

2CHClF

Tetrafluoroethylene monomer

gas tetrafluoroethylene monomer pyrolysis→ CF2CF+ 2HCl

หลังจากนั้น เกิด

polymerization ภายใต้ความร้อนและความดัน โดยมี initiator ที่เหมาะสมได้ เทฟลอน

F F F F F F F F

| | | | | | | |

n C = C

| | | | | | | |

F F F F F F F F x

→ C – C – C – C – C – C

เทฟลอนที่ผลิตได้มีน้ำหนักโมเลกุลสูงในรูป

granular resin แต่ powder resin aqueous dispersion จะมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ มี เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 μm

เทฟลอนที่ใช้เคลือบกระทะที่ใช้ในบ้านทั่วไปจะเกิดไอพิษได้เมื่อใช้ความร้อนสูงเกินไป ไอพิษที่เกิดขึ้นจะเป็นพิษรุนแรงกับสัตว์ปีก

ในปี

การเลือกใช้ภาชนะเคลือบในการปรุงอาหาร ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของอาหารและวิธีปรุงอาหาร เช่น ถ้าต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่า

(นกและจะทำให้เกิดอาการเหมือนเป็นหวัดในคน ถ้าคนได้รับไอพิษในระดับกลาง ๆ อาการหวัดที่เกิดขึ้นจะเป็นอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ ระดับของแก๊สพิษที่เกิดขึ้นจากการทิ้งให้กระทะเคลือบเทฟลอนร้อนบนเตาแก๊สนาน ๆ หรือห้องที่มีระบบระบายอากาศไม่ดีจะทำให้ไอพิษมีความรุนแรงขึ้น เทฟลอนจะเริ่มถูกทำลายเมื่อได้รับอุณหภูมิประมาณ 250 องศาเซลเซียส และเริ่มสลายตัวอย่างชัดเจนเมื่ออุณหภูมิสูงถึง 350 องศาเซลเซียส ถ้าทาแผ่นเทฟลอนด้วยไขมันหรือน้ำมันหรือเนยจะพบว่ามีการไหม้และเกิดควันที่ 200 องศาเซลเซียส แต่การทอดเนื้อใช้อุณหภูมิประมาณ 200 - 230 องศาเซลเซียสซึ่งยังไม่ถึงจุดที่เทฟลอนถูกทำลาย ดังนั้นการใช้งาน เทฟลอนที่อุณหภูมิปกติจึงไม่เกิดอันตราย1976 บริษัทดูปองท์ ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อซิลเวอร์สโตน ซึ่งเป็นเทฟลอนชนิดที่มีความหนาเป็น ชั้น สารเคลือบซิลเวอร์สโตน มีความหนา 35 ไมครอน ส่วนเทฟลอน มีความหนา 25 ไมครอน มีการเคลือบเพียง ชั้น จึงทำให้ซิลเวอร์สโตนมีความทนทานมากกว่าเทฟลอน250 องศาเซลเซียส ไม่ควรใช้ภาชนะที่เคลือบด้วยเทฟลอน

เอกสารอ้างอิง

1. Snell,Foster Dee and Ettre, Leslie S, eds. Fluorocarbons polymers. In Encyclopedia of industrial

chemical analysis. Vol 13. New York : Intersci. Publisher, 1971. p. 73-93

2.Taxgloss.comTeflon[online] [cited 12 August 2005] Availablefrom internet:

http://www.taxgloss.com/Tax-Genericized_Trademark_T_-_Z-/Teflon.html

Visitors: 313,186