เทปล่อนคือ (TEFLON)

Polytetrafluoroethylene, Teflon (PTFE)

คือพลาสติกเทคนิคประเภทเทฟล่อน ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกกันทั่วไปของ PTFE (Polytetrafluoroethylene) มีน้ำหนักโมเลกุล 9,000,000 กรัม/ลบ.ซม.3 จากการวัดโดยวิธี Radio Actively Labelled Initiators และพันธะทางเคมีระหว่างคาร์บอนกับฟลูออรีน ซึ่งพลังงานที่จะทำให้แยกตัวได้ต้องใช้แรงแยกสลาย (Dissociation Energy) ถึง 460 Kj/Mol. ซึ่งเป็นพันธะทางเคมีที่สูงที่สุดของอินทรีย์เคมีที่รู้จักกันในปัจจุบัน สายโซ่คาร์บอน (Carbon Chain) เกือบจะถูกอะตอมของฟลูออรีนป้องกันเกือบทั้งหมด จึงมีสภาพเป็นเกาะเคลือบของสายโซ่คาร์บอนต่อผลกระทบภายนอก จากปรากฏการณ์ทางเคมีดังกล่าวนี้ ทำให้โพลีเมอร์ตัวนี้มีความทนทานต่อสารเคมีสูง 

เทปล่อน เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องทนทานต่ออุณหภูมิสูงๆ อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้การทำงานได้อย่างต่อเนื่อง คือ 260?C และใช้สูงกว่านี้ได้ หากรับแรงในระยะสั้น ส่วนอุณหภูมิต่ำที่สุดที่ใช้ได้คือ -290?C

เทปล่อน นำไปใช้งานที่ต้องทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี แบะใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปได้ เช่น หน้าแปลน ซีลบอลวาล์ว ซีลไฮดรอลิกที่รับแรงดันสูง หรือมีความร้อน เช่น ไฮดรอลิกรถแทร็กเตอร์ รถยก เครื่องฉีดพลาสติก บ๊ชที่ต้องการความลื่นตัว และทนต่อความร้อนสูง ชิ้นส่วนของเครื่องกรอง หัวฉีดพ่นสี ฯลฯ


 • TEFLON (PTFE).jpg
  PTFE (TEFLON) DATA SHEET Mill Test Certificate of PTFE Rod and Sheet 1. Polytetrafluoroethylene (PTFE) bywww.teflonthai.comor www.ptfethai.com PTFE is the product of bearing the he...

 • TEFLON PTFE.JPG
  polytetrafluoroethylene (PTFE) เป็นสารสังเคราะห์ fluoropolymer จาก tetrafluoroethylene ที่พบการใช้งานจำนวนมาก ชื่อแบรนด์ที่รู้จักกันดีที่สุดจาก PTFE เทฟล่อนคือ บริษัท ดูปองท์ จำกัด...

 • PTFE TEFLON.JPG
  เทปล่อน(Teflon) คำสำคัญ เทปล่อน เทปล่อน เป็นชื่อการค้าของสารประกอบพอลิเมอร์ ซึ่งเป็น Thermoplastic fluoropolymerค้นพบโดยRoy J. Plunkett (1910 -1994)ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทดูปองท์ ...

 • TEFLON MOLECULE.jpg
  TEFLON MOLECULEปัจจุบันมีสินค้าหลายชนิดที่ผสมหรือเคลือบสารเทฟลอน (Teflon) ไว้ในผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวโลหะต่าง ๆ หรือสีทาผนังบางยี่ห้อ เป็นต้น โดยเครื่องครัวและสีที่มีสาร...

 • เทฟลอน.JPG
  เทฟลอน(Teflon) คำสำคัญ เทฟลอน เทฟลอน เป็นชื่อการค้าของสารประกอบพอลิเมอร์ ซึ่งเป็น Thermoplastic fluoropolymerค้นพบโดยRoy J. Plunkett (1910 -1994) ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทดูปองท์ ใน...

 • TEFLON (เทปล่อน).JPG
  Polytetrafluoroethylene(PTFE) is a syntheticfluoropolymeroftetrafluoroethylenethat has numerous applications. The best known brand name of PTFE-based formulas isTeflonbyChemours.[2...

 • Teflon Sheet.JPG
  Polytetrafluoroethylene (PTFE) is a synthetic fluoropolymer of tetrafluoroethylene that has numerous applications. The best known brand name of PTFE-based formulas is Teflon by Che...

 • PFA TUBE (1).jpg
  Teflon™ Coatings — Six Basic Types Teflon™ industrial coatings can be used on carbon steel, aluminum, stainless steel, steel alloys, brass, and magnesium, as well as non-metalli...
Visitors: 313,186