คุณสมบัติของเทปล่อน(TEFLON)

เทปล่อน (Teflon)

คำสำคัญ เทปล่อน

เทปล่อน เป็นชื่อการค้าของสารประกอบพอลิเมอร์ ซึ่งเป็น

Thermoplastic fluoropolymer ค้นพบโดย Roy J. Plunkett (1910 -1994) ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทดูปองท์ ในปี 1938 และได้นำมาแพร่หลายออกสู่ตลาดในปี 1946 

เทฟล่อน คือ polytetrafluoroethylene (PTFE) ซึ่งมีสูตร

F F F F

| | | |

C – C – C – C

| | | |

F F F F n

คุณสมบัติของเทฟล่อน มีดังนี้

1.เมื่อเคลือบบนพื้นผิวจะทำให้น้ำหรือน้ำมันไม่เกาะติด

2.ไม่ละลายในตัวทำละลายใด ๆ

3.หลอมที่ 342 องศาเซลเซียส

4.ทนทานต่ออุณหภูมิสูง

5.ทนต่อดินฟ้าอากาศ

6.ทนต่อการออกซิไดส์

7.ทนต่อแสงยูวี

8.มี F76% โดยน้ำหนัก

9.ประโยชน์ของเทฟล่อน ใช้เคลือบภาชนะเครื่องใช้ในครัว บรรจุภัณฑ์ของอาหาร เสื้อผ้า แว่นตา สายไฟ เตารีด และหลังคา เป็นต้น

วิธีการผลิตเทฟลอน ใช้

มีความฝืดต่ำมากFluorspar ทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟุริก เกิดเป็นไฮโดรเจนฟลูออไรด์ ซึ่งทำปฏิกิริยาต่อไปกับคลอโรฟอร์มได้intermediat คลอโรไดฟลูออโรมีเทน

CaF

+ H2SO→ 2HF + CaSO4

Fluorspar

2HF + CHCl

→ CHClF+ 2HCl 1

เมื่อเผาที่อุณหภูมิสูง จะได้ 2CHClF

Tetrafluoroethylene monomer

gas tetrafluoroethylene monomer pyrolysis2→ CF2CF+ 2HCl

หลังจากนั้น เกิด

polymerization ภายใต้ความร้อนและความดัน โดยมี initiator ที่เหมาะสมได้ เทฟลอน

F F F F F F F F

| | | | | | | |

n C = C

| | | | | | | |

F F F F F F F F x

→ C – C – C – C – C – C

เทฟลอนที่ผลิตได้มีน้ำหนักโมเลกุลสูงในรูป

granular resin แต่ powder resin aqueous dispersion จะมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ มี เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 μm

เทฟลอนที่ใช้เคลือบกระทะที่ใช้ในบ้านทั่วไปจะเกิดไอพิษได้เมื่อใช้ความร้อนสูงเกินไป ไอพิษที่เกิดขึ้นจะเป็นพิษรุนแรงกับสัตว์ปีก

ในปี

การเลือกใช้ภาชนะเคลือบในการปรุงอาหาร ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของอาหารและวิธีปรุงอาหาร เช่น ถ้าต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่า

(นกและจะทำให้เกิดอาการเหมือนเป็นหวัดในคน ถ้าคนได้รับไอพิษในระดับกลาง ๆ อาการหวัดที่เกิดขึ้นจะเป็นอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ ระดับของแก๊สพิษที่เกิดขึ้นจากการทิ้งให้กระทะเคลือบเทฟลอนร้อนบนเตาแก๊สนาน ๆ หรือห้องที่มีระบบระบายอากาศไม่ดีจะทำให้ไอพิษมีความรุนแรงขึ้น เทฟลอนจะเริ่มถูกทำลายเมื่อได้รับอุณหภูมิประมาณ 250องศาเซลเซียส และเริ่มสลายตัวอย่างชัดเจนเมื่ออุณหภูมิสูงถึง 350 องศาเซลเซียส ถ้าทาแผ่นเทฟลอนด้วยไขมันหรือน้ำมันหรือเนยจะพบว่ามีการไหม้และเกิดควันที่ 200 องศาเซลเซียส แต่การทอดเนื้อใช้อุณหภูมิประมาณ200 - 230 องศาเซลเซียสซึ่งยังไม่ถึงจุดที่เทฟลอนถูกทำลาย ดังนั้นการใช้งาน เทฟลอนที่อุณหภูมิปกติจึงไม่เกิดอันตราย1976 บริษัทดูปองท์ ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อซิลเวอร์สโตน ซึ่งเป็นเทฟลอนชนิดที่มีความหนาเป็น 3ชั้น สารเคลือบซิลเวอร์สโตน มีความหนา 35ไมครอน ส่วนเทฟลอน มีความหนา 25ไมครอน มีการเคลือบเพียง ชั้น จึงทำให้ซิลเวอร์สโตนมีความทนทานมากกว่าเทฟลอน250 องศาเซลเซียส ไม่ควรใช้ภาชนะที่เคลือบด้วยเทฟลอน

2

เอกสารอ้างอิง

1. Snell,Foster Dee and Ettre, Leslie S, eds. Fluorocarbons polymers. In Encyclopedia of industrial

chemical analysis. Vol 13. New York : Intersci. Publisher, 1971. p. 73-93

2.Taxgloss.comTeflon[online] [cited 12 August 2005] Availablefrom internet:

http://www.taxgloss.com/Tax-Genericized_Trademark_T_-_Z-/Teflon.html


 • TEFLON (PTFE).jpg
  PTFE (TEFLON) DATA SHEET Mill Test Certificate of PTFE Rod and Sheet 1. Polytetrafluoroethylene (PTFE) bywww.teflonthai.comor www.ptfethai.com PTFE is the product of bearing the he...

 • TEFLON PTFE.JPG
  polytetrafluoroethylene (PTFE) เป็นสารสังเคราะห์ fluoropolymer จาก tetrafluoroethylene ที่พบการใช้งานจำนวนมาก ชื่อแบรนด์ที่รู้จักกันดีที่สุดจาก PTFE เทฟล่อนคือ บริษัท ดูปองท์ จำกัด...

 • TEFLON (เทปล่อน).JPG
  Polytetrafluoroethylene, Teflon (PTFE)คือพลาสติกเทคนิคประเภทเทฟล่อน ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกกันทั่วไปของ PTFE (Polytetrafluoroethylene) มีน้ำหนักโมเลกุล 9,000,000 กรัม/ลบ.ซม.3 จากการวั...

 • TEFLON MOLECULE.jpg
  TEFLON MOLECULEปัจจุบันมีสินค้าหลายชนิดที่ผสมหรือเคลือบสารเทฟลอน (Teflon) ไว้ในผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวโลหะต่าง ๆ หรือสีทาผนังบางยี่ห้อ เป็นต้น โดยเครื่องครัวและสีที่มีสาร...

 • เทฟลอน.JPG
  เทฟลอน(Teflon) คำสำคัญ เทฟลอน เทฟลอน เป็นชื่อการค้าของสารประกอบพอลิเมอร์ ซึ่งเป็น Thermoplastic fluoropolymerค้นพบโดยRoy J. Plunkett (1910 -1994) ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทดูปองท์ ใน...

 • TEFLON (เทปล่อน).JPG
  Polytetrafluoroethylene(PTFE) is a syntheticfluoropolymeroftetrafluoroethylenethat has numerous applications. The best known brand name of PTFE-based formulas isTeflonbyChemours.[2...

 • Teflon Sheet.JPG
  Polytetrafluoroethylene (PTFE) is a synthetic fluoropolymer of tetrafluoroethylene that has numerous applications. The best known brand name of PTFE-based formulas is Teflon by Che...

 • PFA TUBE (1).jpg
  Teflon™ Coatings — Six Basic Types Teflon™ industrial coatings can be used on carbon steel, aluminum, stainless steel, steel alloys, brass, and magnesium, as well as non-metalli...
Visitors: 314,644